Projektu konkursa „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2019.gadā rezultāti

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka izvērtējot iesniegtos projektus konkursā „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” projektu īstenošanai finansējums piešķirts 7 projektu īstenošanai.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas nodrošina iespēju pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot skolēnus un bezdarbniekus, apgūt latviešu valodu A un B līmeņa ietvaros. Bez maksas latviešu valodu būs iespēja apgūt tiem, kas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā.

Pavisam konkursā tika iesniegti 8 projektu pieteikumi par kopējo summu 158 220.13 EUR.

Konkursa rezultātā tiks īstenoti 7 projekti par kopējo summu 138 495.25 EUR, tajā skaitā RD IKSD finansējums 130 968.72 EUR.

Informācija par pieteikšanos, tajā skaitā kontakttālrunis un izglītības iestādes atrašanās vieta, pieejama šajā tabulā. Valodas apmācības vietu Rīgas iedzīvotāji paši varēs izvēlēties atbilstoši pievienotajam sarakstam.

   Projekta       iesniedzējs      Projekta   nosaukums     Projekta   kopsumma     (EUR)   RD IKSD   piešķirtā   summa (EUR)  Plānotais kursu   norises laiks,   grupu   komplektēšanas   sākums               Kursu norises  vieta                    Projektu koordinatoru     kontaktinformācija
 IU “Intas   Straubergas   valodu   centrs”   Latviešu   valodas   apguves   kursu   organizēšana   un   īstenošana   Rīgas   pilsētas   iedzīvotājiem   21052,35  19999,70

 No 11.02.2019. komplektētas: 6 pavasara grupas (mācības no 26.februāra -   20.jūnijam)

 No 22.07.2019. tiek komplektētas 6 rudens grupas (mācības no  7.augusta -   15.novembrim)

 Vecpilsētas iela   19 un Blaumaņa iela   38/40-17

 Sanita Šalkovska,
 Tālr.: 29149993, 25884776,
 e-pasts:   intasvalodas@gmail.com. 

 Zvanīt darba dienās: 9.00 –   17.00

 Latvijas   Pašvaldību   mācību   centrs  Latviešu   valodas   apguve   Rīgas   pilsētas   iedzīvotājiem  21052,64  20000,00

 No
11.02.2019. komplektētas: 7 pavasara grupas (mācību  norises periods  plānots no 28. februāra - 6.   jūnijam),

 7 rudens grupas (mācību norises periods plānots no 26. augusta - 15. novembrim).

 Brīvu vietu gadījumā papildu rudens   grupu komplektēšana plānota no 19.   augusta - 20.augustam.

 Biķernieku iela 4

 Donatas Šiliauskas,
 Tālr.: 67551217,
 e-pasts: info@lpmc.lv 

 Zvanīt darba dienās: 8.00 –   18.00

 Latvijas   Tautas   skola  Latviešu   valodas kursi   Rīgā  21072,41  20000,00 

 No 11.02.2019. komplektētas: 7 pavasara grupas (mācības no 4.marta līdz 21.jūnijam) un 7 rudens grupas (mācības no 12.augusta līdz 15.novembrim). 

Brīvu vietu gadījumā papildu rudens grupu komplektēšana plānota no 23. jūlija līdz 31.jūlijam.
 Brīvības iela 104

 Andris Masaļskis,
 Tālr.: 67273240,
 e-pasts: valodas@ml.lv

 Zvanīt darba dienās: 9.00 –   17.00

 SIA   “Mensarius”  Latviešu   valoda   rīdziniekiem    21052,65  20000,00

 No 11.02.2019. komplektētas: 8   pavasara grupas (mācības   no 25.februāra - 20.jūnijam). No   08.07.2019. tiek komplektētas 4  rudens grupas (mācības no 23.jūlija -15.novembrim).

 Blaumaņa iela 38/40-   1 (ieeja no Pērses   ielas 9/11, durvju   kods 10, 4.stāvs) un   Kr.Barona iela  3-5

 Santa Lāma, 
 Tālr.: 22308313
 E-pasts: santa@mensarius.lv

 Zvanīt darba dienās: 9.00 –   17.00

 “MC Alfa –   mācību   centrs”  Latviešu   valodas   apguves   kursu   organizēšana   un   īstenošana   21514,30  19951,67

 No 11.02.2019. tiek komplektētas: 4   pavasara grupas (mācības no   22.februāra - 16.jūnijam)

 No 08.07.2019. tiek komplektētas 4   rudens grupas (mācības no 26.jūlija -   15.novembrim).

 Brīvu vietu gadījumā papildu rudens   grupu komplektēšana plānota 15.- 19.   jūlijā.

 Raiņa bulvāris 25   (5.stāvs, administrācija   522.kabinetā)

 Laila Uzule
 Tālr.: 27787735
 E-pasts: info@mcalfa.lv

 Zvanīt darba dienās: 9.00 -   18.00

 Rīgas   Anniņmuižas   vidusskola  Latviešu   valodas   apguves   kursi Rīgas   iedzīvotājiem   Pārdaugavā  13456,90  12779,35

 No 11.02.2019. tiek komplektētas3   pavasara grupas (mācības no  28.februāra -10.jūnijam)

 un 3 rudens grupas (mācības   no 19.augusta - 14.novembrim

 Brīvu vietu gadījumā papildu rudens   grupu komplektēšana plānota no 1. -   7.augustam.

 Kleistu iela 14

 Inga Rošāne
 Tālr.: 28992636
 E-pasts:   lv.kursi.pardaugava@inbox.lv

 Zvanīt darba dienās: 15.00 –   18.00

 Rīgas   Izglītības un   informatīvi   metodiskais   centrs  Mācīsimies   latviešu   valodu!  19294,00  18238,00

 No 11.02.2019. tiek komplektētas: 8   pavasara grupas (mācības no 25.   februāra līdz 21. jūnijam)
 No 01.08.2019. tiek komplektētas 4   rudens grupas (mācības no 12.   augusta līdz 15. novembrim)

 Kaņiera iela 15

 Ogres iela 9

 Baznīcas iela 5

 Iveta Razumovska
 Tālr.: 67105534
 e-pasts: iveta.razumovska@riga.lv

 Inga Liepniece, tālr.: 67105544,   e-pasts: inga.liepniece@riga.lv 

 Zvanīt darba dienās: 9.00- 16.00