Norisināsies Rīgas pilsētas pašvaldības un NVO sadarbības memoranda 3. sēde

Ceturtdien, 16. septembrī, laikā no plkst. 09.00 līdz plkst. 10.30. norisināsies Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbības memoranda 3. sēde.

Memoranda padomes sēdes darba kārtība:

1. Memoranda padomes darba uzlabošana – loma un uzdevumi, nepieciešamās izmaiņas Nolikumā;
2. Memoranda padomes pārstāvju deleģēšana darbam Rīgas domes konsultatīvajos mehānismos;
3. Citi jautājumi.

Aicinām sekot līdzi Memoranda padomes sēdei Rīgas domes mājas lapā, kur būs redzama tiešraide!