Foto

Projekts “Personisko resursu apzināšana un aktivizēšana izaugsmes veicināšanai brīvprātīgo darbā”

Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas Kopienas centrs “Ābeļzieds” īsteno projektu “Personisko resursu apzināšana un aktivizēšana izaugsmes veicināšanai brīvprātīgo darbā”. 

Projekts “Personisko resursu apzināšana un aktivizēšana izaugsmes veicināšanai brīvprātīgo darbā“ ir brīvprātīgā darba veicēju atbalsta pasākums pēc ilgstoša ar COVID-19 infekciju saistītā pārtraukuma ar mērķi motivēt un panākt brīvprātīgā ilgstošu piesaisti KC “Ābeļzieds”. Projekta ietvaros ir plānotas 4 izaugsmes nodarbības 3 brīvprātīgo grupām, kuras vada mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā, kā rezultātā tiks uzlabota un veicināta brīvprātīgā darba veicēju garīgā, emocionālā un fiziskā labsajūta, tiks aktivizēti katra personiskie resursi un veicināta pašizpausme, piederība Kopienas centram un lepnums par veikto brīvprātīgo darbu.

Projekta norises laiks no 2021. gada 1. jūlija līdz 29. oktobrim Kopienas centrā “Ābeļzieds”.  

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Kontaktpersona: Brīvprātīgā darba koordinatore Sandra Kumačeva 67181588; Sandra.Kumaceva@riga.lv; Rīga, Dzirciema iela 24.