Latviešu valodas apguves kursi Rīgas pilsētas iedzīvotājiem 2021. gadā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka 2021. gadā turpinās projektu konkursa „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros atbalstīto projektu īstenošanu.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas nodrošina iespēju pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot skolēnus un bezdarbniekus, apgūt latviešu valodu A un B līmeņa ietvaros. Bez maksas latviešu valodu ir iespēja apgūt tiem, kas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā.

Informācija par pieteikšanos, tajā skaitā kontakttālrunis un izglītības iestādes atrašanās vieta, pieejama zemāk. Valodas apmācības vietu Rīgas iedzīvotāji varēs izvēlēties paši, atbilstoši pievienotajam sarakstam.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, kursi pirmajā pusgadā notiks attālināti!
 

Latvijas   Pašvaldību   mācību   centrs

Grupu komplektēšana: no 11.01.2021. komplektētas: 8 pavasara grupas (mācību norises periods plānots no 1. februāra - līdz 30. aprīlim) un 8 rudens grupas (mācību norises periods plānots no 23. augusta – līdz 12. novembrim). Brīvu vietu gadījumā rudens grupās papildus komplektēšana plānota 9. - 10. augustā.
Pieteikšanās kursiem tikai elektroniski:  https://lpmc.lv/bezmaksas-latviesu-valodas-macibas-rigas-iedzivotajiem/#m-01-2021
Kursu norises vieta: tiešsaistē/Biķernieku iela 4
Kontaktinformācija: Donatas Šiliauskas, tālr.: 67551217, e-pasts: info@lpmc.lv
Zvanīt darba dienās: 8.30 – 18.00 

Latvijas   Tautas   skola

Grupu komplektēšana: No 11.01.2021. komplektētas: 9 pavasara grupas (mācības no 25. janvāra līdz 11. jūnijam) un 7 rudens grupas (mācības no 26. jūlija līdz 12. novembrim). Brīvu vietu gadījumā papildu rudens grupu komplektēšana plānota no 12. jūlija līdz 25. jūlijam.
Kursu norises  vieta: tiešsaistē/Brīvības iela 104
Kontaktinformācija: Andris Masaļskis, tālr.: 67273240, e-pasts: valodas@ml.lv
Zvanīt darba dienās: 9.00 – 17.00

SIA “Mensarius”

Grupu komplektēšana: No 11.01.2021. komplektētas: 9  pavasara grupas (mācības   no 1. februāra – 22. jūnijam) un komplektētas 6  rudens grupas (mācības no 2. augusta -12. novembrim). Brīvu vietu gadījumā papildu rudens grupu komplektēšana plānota no 16.07.2021.
Pieteikšanās kursiem elektroniski: https://forms.gle/8JrK1WGFxbsydHkc6
Kursu norises vieta: tiešsaistē/Blaumaņa iela 38/40-1 (ieeja no Pērses   ielas 9/11, durvju   kods 10, 4.stāvs)
Kontaktinformācija: Santa Lāma, tālr.: 22308313, e-pasts: santa@mensarius.lv
Zvanīt darba dienās: 9.00 – 17.00

“MC Alfa –  mācību  centrs”

Grupu komplektēšana: No 11.01.2021. tiek komplektētas: 6 pavasara grupas (mācības no   08. februāra - 31 maijam)  un no 05.07.2021. tiek komplektētas 5   rudens grupas (mācības no 26. jūlija -   12. novembrim). Brīvu vietu gadījumā papildu rudens   grupu komplektēšana plānota 05.- 09. jūlijā.
Kursu norises vieta: tiešsaistē/Aspazijas bulvāris 32-1A   (4.stāvs, administrācija  402.kabinetā, durvju kods 304#)
Kontaktinformācija: Gunita Meiere, tālr.: 25991222, e-pasts: info@mcalfa.lv
Zvanīt darba dienās: 9.00 – 18.00

Rīgas   Anniņmuižas   vidusskola

Grupu komplektēšana: No 11.01.2021. tiek komplektētas 4 pavasara grupas (mācības no  21.janvāra līdz 20.maijam) un 4 rudens grupas (mācības  no 30. augusta - 12. novembrim). Brīvu vietu gadījumā papildu rudens grupu komplektēšana plānota no 16. - 20. augustam.
Pieteikšanās kursiem tikai elektroniski: https://forms.gle/x4gDdVpcmThivEPm7
Kursu norises vieta: tiešsaistē/Kleistu iela 14
Kontaktinformācija: Inga Liepa, tālr.: 28992636, e-pasts: lv.kursi.pardaugava@inbox.lv
Zvanīt darba dienās: 15.00 – 18.00

Rīgas   Izglītības un   informatīvi   metodiskais   centrs 

Grupu komplektēšana: No 11.01.2021. tiek komplektētas: 6   pavasara grupas (mācības no 1. februāra līdz 31. maijam)  un no 14.06.2021. tiek komplektētas 6 rudens grupas (mācības no 2. augusta līdz 12. novembrim).
Pieteikšanās kursiem tikai elektroniski:  https://ej.uz/Pieteikums_RIIMC
Kursu norises  vieta: tiešsaistē/Kaņiera iela 15, Baznīcas iela 5
Kontaktinformācija: Iveta Razumovska, tālr.: 67105534, e-pasts:  iveta.razumovska@riga.lv un Inga Liepniece, tālr.: 67105544,   e-pasts: inga.liepniece@riga.lv 
Zvanīt darba dienās: 9.00- 15.00