Semināri

2019. gadā notikušie semināri

Vai izdevīgi būt sabiedriskā labuma organizācijai?

18. septembrī NVO namā, Ieriķu ielā 43A, nevalstisko organizāciju pārstāvji varēja piedalīties seminārā “Vai izdevīgi būt sabiedriskā labuma organizācijai?”. Semināru vadīja sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre Jadviga Neilande.
Semināra prezentācija

NVO informē par iespējām ES programmā “Radošā Eiropa” 
11. septembrī NVO namā pulcējās nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai informatīvā seminārā apzinātu NVO iespējas Eiropas Savienības programmā “Radošā Eiropa”. Informēja Kultūras ministrijas pārstāve Liene Upeniece.
Semināra prezentācija

Seminārā NVO apgūst mājaslapu efektīvu izmantošanu  
5. jūnijā NVO namā organizāciju pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt semināru “Mājaslapas efektīva izmantošana NVO mērķu sasniegšanai”. Nodarbību vadīja  Krišjānis Zalcmanis - performances digitālā mārketinga entuziasts un speciālists, kas ikdienā strādā ar produktu popularizēšanu starptautiskā mērogā.

Semināra prezentācija

Organizāciju pārstāvji  mācās sakārtot grāmatvedību projektu ietvaros
8. maijā NVO namā vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji apmeklēja semināru “NVO grāmatvedība nelieliem projektiem”, lai mācītos sakārtot  grāmatvedību pašu spēkiem, īstenojot nelielus projektus.  Semināru vadīja nodokļu un grāmatvedības konsultante Sandra Laķe.

Semināra prezentācija "NVO grāmatvedība nelieliem projektiem"

Seminārā izzina dokumentu pārvaldību NVO un to īstenotos projektos
24. aprīlī NVO namā organizāciju pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt semināru “Dokumentu pārvaldība NVO un to īstenotajos projektos”. Semināru vadīja dokumentu un arhīva pārvaldības eksperte Mg. sc. Ilga Robežniece.
Semināra prezentācija "Dokumentu pārvaldība (lietvedība) un dokumentu saglabāšana, arhivēšana NVO un to īstenotos projektos"

Par NVO iespējām ES programmās “Eiropa pilsoņiem” un “Radošā Eiropa”
10. aprīlī NVO namā pulcējās nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai informatīvā seminārā apzinātu  NVO iespējas Eiropas Savienības programmās “Eiropa pilsoņiem” un “Radošā Eiropa””. Klātesošos informēja ES kultūras kontaktpunkta pārstāves Agnese Rubene un Liene Upeniece.

1. Semināra prezentācija "Eiropas Savienības programma “Eiropa Pilsoņiem” (2014-2020)"

2. Semināra prezentācija "Radošās Eiropas birojs un ES programma “Radošā Eiropa”, apakšprogramma KULTŪRA"

Kā NVO sagatavot gada pārskatu par 2018. gadu? 
20. februārī biedrību un nodibinājumu pārstāvji seminārā mācījās sagatavot NVO gada pārskatus par 2018. gadu un apzināja arī citas aktualitātes. Semināru vadīja nodokļu un grāmatvedības konsultante Linda Miezīte. 
Semināra prezentācija "Nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un reliģisko organizāciju) gada pārskatu sagatavošana par 2018.gadu"

NVO pieejamie finansējuma avoti 2019. gadā
13. februārī NVO namā noritēja informatīvais seminārs nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par finansējuma piesaistes iespējām 2019. gadā.  Projektu vadības eksperte Anita Zorgenfreija iepazīstināja ar Kultūras ministrijas sabiedrības saliedētības politikas prioritātēm 2019.-2020.gadā, Patvēruma un migrācijas fonda aktualitātēm 2019.gadā un citiem finansējuma ieguves avotiem.
Semināra prezentācija "NVO pieejamie finansējuma avoti 2019. gadā"

NVO pārstāvjiem  seminārā iepazīst lietvedības pamatus 
6. februārī NVO namā biedrību un nodibinājumu pārstāvji seminārā “Biedrību un nodibinājumu reģistrēšanas pamatdokumenti, izmaiņas dokumentos, to fiksēšana un reģistrācija” apguva NVO dibināšanas priekšnosacījumus, tam nepieciešamo dokumentāciju un reģistrēšanu. Nodarbību vadīja tiesību zinātņu doktore Kitija Bite.
Semināra prezentācija "Biedrību un nodibinājumu reģistrēšanas pamatdokumenti, izmaiņas dokumentos, to fiksēšana un reģistrācija"

Kādas ir  iespējas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO atbalsta programmā? 
30. janvārī NVO namā nevalstisko organizāciju pārstāvji informatīvajā seminārā iepazinās ar finansējuma piesaistes iespējām Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO atbalsta programmā. Par programmu un dalības nosacījumiem stāstīja Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā  padomniece Daina Mežecka. 
Semināra prezentācija "Ziemeļvalstu ministru padomes NVO programmas"

NVO pārstāvji seminārā iepazīst lietvedības pamatus
23. janvārī NVO namā  biedrību un nodibinājumu pārstāvji seminārā “Lietvedības pamati nevalstiskā organizācijā”  apguva jaunākos  grozījumus tiesiskajā regulējumā un citas aktualitātes, kas  skar lietvedības organizēšanu. Nodarbību vadīja tiesību zinātņu doktore Kitija Bite.
Ar semināra prezentāciju var iepazīties pielikumā

 

2018. gadā notikušie semināri
 

Kādi būs NVO pieejamie finansējuma avoti 2019. gadā?
12. decembrī NVO namā noritēja informatīvais seminārs nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par finansējuma piesaistes iespējām 2019. gadā.  Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente Anita Zorgenfreija iepazīstināja ar Kultūras ministrijas sabiedrības saliedētības politikas prioritātēm 2019.-2020.gadā, Patvēruma un migrācijas fonda aktualitātēm 2019.gadā un citiem finansējuma ieguves avotiem.
Semināra prezentācija "NVO pieejamie finansējuma avoti 2019. gadā"

Kā 2019. gadā būs jāaizpilda gada ienākumu deklarācijas?
21. novembrī NVO namā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt semināru par aktualitātēm un kārtību, kādā 2019. gadā būs jāaizpilda gada ienākumu deklarācijas. Nodarbību vadīja sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre Jadviga Neilande.
Semināra prezentācija " Gada ienākumu deklarācija 2018" 

NVO apzina finansējuma piesaistes iespējas un finanšu pratības jautājumus
14. novembrī NVO namā noritēja informatīvais seminārs par finansējuma piesaistes iespējām un finanšu pratības aktualitātēm. Lai informētu nevalstiskās organizācijas par iespējām piedalīties projektu konkursos un saņemt finansējumu, Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā  padomniece Daina Mežecka semināra pirmajā daļā  stāstīja par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmu un dalības nosacījumiem. Semināra otrās daļas tēma bija “Finanšu pratība biedrību vadītājiem, grāmatvežiem, darbiniekiem”, kuru vadīja nodokļu un grāmatvedības konsultante Linda Miezīte.
Finanšu pratība biedrību vadītājiem, grāmatvežiem un darbiniekiem

Ziemeļvalstu ministru padomes NVO programmas

Nevalstisko organizāciju pārstāvji apgūst mākoņtehnoloģijas
9. maijā NVO namā nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās praktiskā seminārā “Mākoņtehnoloģijas darbam – google disks. Teksta rediģēšana”, lai uzzinātu par to iespējām un iegūtu praktiskas zināšanas tekstu apstrādē.
Semināru vadīja datorspeciālists un pedagogs Mārcis Galiņš.
Semināra prezentācija

Nevalstisko organizāciju pārstāvji seminārā iepazīstas ar “Sociālā uzņēmuma likumu”
18. aprīlī NVO namā pulcējās vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai seminārā iepazītos ar sociālā uzņēmuma jēdzienu, reģistrēšanās iespējām un statusa piešķiršanu. Tika skatītas sociālā uzņēmuma atbalsta iespējas un piešķiršanas nosacījumi kā arī citi svarīgi jautājumi par sociālo uzņēmējdarbību.
Semināru vadīja sertificēta nodokļu konsultante, lektore Jadviga Neilande.
Semināra prezentācija "Sociālais uzņēmums" 

NVO pārstāvji seminārā iepazīstas ar nodokļu izmaiņām 2018. gadā

21. martā NVO namā pulcējās vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai seminārā iepazītos ar grozījumiem un izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos, kas skar biedrību un nodibinājumu grāmatvedību un nodokļu piemērošanu 2018. gadā. Īpaša uzmanība tika pievērsta grozījumiem likumos “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un izmaiņām Darba likumā. Semināru vadīja sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande.
Semināra prezentācija "Kā 2018. gadā aprēķināt algu, autoratlīdzību un ieturēt nodokļus?" 

NVO namā aizvadīts seminārs par ietvara programmu “Apvārsnis 2020”
27. februārī NVO namā dažādu nozaru organizāciju pārstāvji piedalījās informatīvajā seminārā par ietvara programmas “Apvārsnis 2020” tematiku “Iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība”.

Seminārā potenciālos projektu iesniedzējus informēja par ietvara programmas “Apvārsnis 2020” darbības mērķiem, pamatprincipiem, tematiskajiem virzieniem, pieteikumu iesniegšanas sagatavošanas priekšdarbiem un tuvākajiem uzsaukuma termiņiem.
Semināru vadīja programmas “Apvārsnis 2020” nacionālā kontaktpunkta vecākās ekspertes Inga Šīrante, juridiskajos un finanšu jautājumos, un Iveta Cīrule, tematikās “Iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība”, “Inovācija Maziem un vidējiem uzņēmumiem”, “Piekļuve riska finansējumam”.
Semināra gaitā dalībnieki saņēma arī konsultācijas par sev interesējošiem jautājumiem un neformālā gaisotnē dalījās ar savu pieredzi projektu īstenošanā.
Semināru rīkoja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektoru.
Semināra prezentācijas:
 Programmas Apvārsnis 2020 tematika “Iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība” 
 "Kas ir Dalībnieku portāls? Kā reģistrēties kā lietotājam un kā tajā orientēties?" 

NVO apzina finansējuma saņemšanas iespējas Latvijas vides aizsardzības fondā

17. janvārī NVO namā noritēja informatīvais seminārs “Finansējuma saņemšanas iespējas projektu īstenošanai Latvijas vides aizsardzības fonda ietvaros 2018. gadā ”. Seminārs tika rīkots, lai nevalstisko organizāciju pārstāvjus iepazīstinātu ar aktuālajiem projektu konkursiem, projektu pieteikumu gatavošanu un iesniegšanu. Semināru vadīja Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu daļas vadītāja Dace Krupenko un Pārvaldes vecākā referente Laima Ķiece.
Semināra prezentācijas:
Finansējuma saņemšanas iespējas projektu īstenošanai Latvijas vides aizsardzības fonda ietvaros
Latvijas vides aizsardzības fonda 2018.- 2019. gada projektu konkursu norises laika grafiks 

NVO pārstāvji seminārā iepazīstas ar nodokļu izmaiņām 2018.gadā
10. janvārī NVO namā pulcējās vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai seminārā iepazītos ar grozījumiem un izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos, kas skar biedrību un nodibinājumu grāmatvedību un nodokļu piemērošanu 2018. gadā.
Semināru vadīja sertificēta nodokļu konsultante, lektore Jadviga Neilande.
Semināra prezentācija "Ko biedrībām atnesīs nodokļu reforma 2018. gadā?"

 

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit