RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Projektu konkurss „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2019. – 2021. gadam

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Projektu konkurss „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2019. – 2021. gadam Sabiedrības integrācija 14.01.2019. 11.02.2019. - 15.11.2019. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina projektu konkursu „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2019. – 2021. gadam.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas nodrošina iespēju apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Rīgas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem (izņemot bezdarbniekus un skolēnus), kas legāli uzturas Latvijā un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos pilsētas dzīvē.

Projektu konkursa ietvaros tiek organizētas latviešu valodas mācības atbilstoši 2009. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 noteiktajiem līmeņiem un pakāpēm: A1, A2, B1 un B2. Finanšu līdzekļus piešķir konkursa kārtībā Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām izglītības iestādēm, kas var piedāvāt latviešu valodas mācību kursus Rīgas iedzīvotājiem. Maksimālais finansējums vienam projektam 2019.gadā ir 20 000 EUR.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2019. gada 11. februāra līdz 2019. gada 15. novembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019. gada 14. janvāris plkst.14.00.

Projekta pieteikums jāiesniedz Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai nosūtot kā elektronisku dokumentu:
1.1. ja projekta pieteikums tiek iesniegts personīgi vai pasta sūtījumā, tad projekta pieteikumu iesniedz 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas), pievienojot arī projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz elektronisko adresi: irina.vasiljeva@riga.lv;
1.2. ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to nosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: iksd@riga.lv;
1.3. ja projekta iesniegums tiek nosūtīts pa pastu, par tā iesniegšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad tas ir saņemts Departamentā;

  • Papildinformācija TIKAI PROJEKTU PIETEICĒJIEM pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas sabiedrības integrācijas projektu vadītājas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: irina.vasiljeva@riga.lv. Pierakstīšana uz kursiem pa šo e-pastu vai tālruni netiek veikta.

Informējam, ka konkursa rezultāti būs zināmi 2019. gada 11. februārī, kad kursu organizētāju kontaktinformācija tiks publicēta mājas lapā www.riga.lv un www.iksd.riga.lv. Tikai tajā brīdī Rīgas iedzīvotāji, izvēloties iestādi, paši varēs pieteikties kursiem. Rīgas domes darbinieki nenodrošina pierakstu plānotajiem latviešu valodas kursiem.

Rezultāti